at benytte museets

Ligesom Holstebro Museum fungerer brochuremuseet heller ikke her til at kommunikere til den digi- tale generation eller til at tiltrække den til at benytte museets oplevelser og tilbud. Selv for museets kernebrugere er tilbuddene og aktiviteterne gemt for langt væk til at friste dem til at komme igen. Jeg vil nu komme med nogle løsningsforslag… Læs mere at benytte museets

forskellige målgrupper

Selvom de to museer adskiller sig meget fagligt og størrelsesmæssigt, har ingen af museerne endnu udnyttet de nye IKT-muligheder tilstrækkeligt. Jeg har forsøgt at illustrere, hvordan begge museer kan kommunikere flerstemmigt og differentieret til forskellige målgrupper ved at se på det digitale skel som et middel til at skabe relationer og erfaringsudveksling mellem den digitale… Læs mere forskellige målgrupper

hjælp af deres

lære af hinanden ved at bedsteforældre eller forældre tager (børne-)børnene med på museet, men lader børnene tage styringen, så de ved hjælp af deres mobiltelefoner fotograferer udstillingen, som de så kunne uploade til museets Flickrprofil. De ældre vil kunne vise de unge genstandene i museet og fortælle om tiden før internet og digitale kameraer, og… Læs mere hjælp af deres

Hernings borgere

Danmarks Fotomuseum kunne oprette en profil, der underbygger dets unikke profil som Danmarks eneste fotomuseum. Museet kunne også stå i front og opfordre Hernings borgere til at få placeret byen (og selvfølgelig museet) i billeder på Flickrmap – eventuelt i samarbejde med Kommunen, som endvi- dere kunne linke til Danmarks Fotomuseums projekt fra kommunens hjemmeside… Læs mere Hernings borgere

kan derfor være

Flickr kan karakteriseres som et socialt medie, fordi det bygger på værdien af at udveksle billeder i et netværk med andre ”fotografer”. Kommunikationsformen kan derfor være både konsultativ og kon- versationel. Den konsultative interaktion kan foregå ved at kommentere hinandens billeder og den konversationelle ved at brugerne gennem dialog i Flickr-bloggen skaber albums og udveksler… Læs mere kan derfor være

Her er de aktuelle

Museets hjemmeside kan som tidligere nævnt karakteriseres som et brochuremuseum, der er baseret på en statisk transmittativ informerende kommunikationsform. Ligesom Holstebro Museum har Dan- marks Fotomuseum et stort billede af museumsbygningen på forsiden. Her er de aktuelle udstillinger dog også placeret på forsiden med skiftende billeder fra udstillingen samt oplysninger om udstillings- perioden, hvilket fungerer… Læs mere Her er de aktuelle

How the Net Generation

deres oplevelser til de digitale generationer, som nødvendigvis udgør fundamentet for museernes fremtid. 5.4 DEN DIGITALE GENERATION Don Tapscotts bestseller Grown Up Digital – How the Net Generation is Changing Your World beskriver på baggrund af næsten 10.000 interviews, hvordan den såkaldte ”Net Generation”, der er opvokset med internet og digitale medier, som den første… Læs mere How the Net Generation

disse er gerne brugerinddragende

Derudover udvikler museet konsekvent en indholdsdel til deres hjemmeside, hver gang de laver ud- stillinger og aktiviteter i museet – og disse er gerne brugerinddragende og interaktive. Det skal dog nævnes, at en lang række danske museer har udviklet indhold til forskellige målgrupper på deres hjemmesider, men oftest ses det som enkeltstående tiltag og ikke… Læs mere disse er gerne brugerinddragende

bliver præsenteret for

ønsker at netværke på museernes hjemmesider. Man kan argumentere for, at et sådan spørgsmål kan være svært at svare på, hvis ikke man bliver præsenteret for nogle eksempler; en reaktion på resulta- terne af rapporten lød således på museernes forum “kan det tænkes, at vi som brugere ikke altid ved, hvad det er vi vil… Læs mere bliver præsenteret for

samlinger eller udstillinger

Den primære årsag til at brugerne benytter museernes hjemmesider, er at forberede et besøg på det fysiske museum (80 %). Herudover benytter over halvdelen af brugerne hjemmesiderne til at søge information om museets genstande, samlinger eller udstillinger (62 %) eller museets aktiviteter (54 %). 52 % af webbrugerne mener, at museernes hjemmesider skal være en… Læs mere samlinger eller udstillinger