How the Net Generation

deres oplevelser til de digitale generationer, som nødvendigvis udgør fundamentet for museernes fremtid. 5.4 DEN DIGITALE GENERATION Don Tapscotts bestseller Grown Up Digital – How the Net Generation is Changing Your World beskriver på baggrund af næsten 10.000 interviews, hvordan den såkaldte ”Net Generation”, der er opvokset med internet og digitale medier, som den første… Læs mere How the Net Generation

disse er gerne brugerinddragende

Derudover udvikler museet konsekvent en indholdsdel til deres hjemmeside, hver gang de laver ud- stillinger og aktiviteter i museet – og disse er gerne brugerinddragende og interaktive. Det skal dog nævnes, at en lang række danske museer har udviklet indhold til forskellige målgrupper på deres hjemmesider, men oftest ses det som enkeltstående tiltag og ikke… Læs mere disse er gerne brugerinddragende

bliver præsenteret for

ønsker at netværke på museernes hjemmesider. Man kan argumentere for, at et sådan spørgsmål kan være svært at svare på, hvis ikke man bliver præsenteret for nogle eksempler; en reaktion på resulta- terne af rapporten lød således på museernes forum “kan det tænkes, at vi som brugere ikke altid ved, hvad det er vi vil… Læs mere bliver præsenteret for

samlinger eller udstillinger

Den primære årsag til at brugerne benytter museernes hjemmesider, er at forberede et besøg på det fysiske museum (80 %). Herudover benytter over halvdelen af brugerne hjemmesiderne til at søge information om museets genstande, samlinger eller udstillinger (62 %) eller museets aktiviteter (54 %). 52 % af webbrugerne mener, at museernes hjemmesider skal være en… Læs mere samlinger eller udstillinger

museer mindst én gang

dels på kvalitative fokusgruppe-interviews med 33 udvalgte respondenter fra den kvantitative under- søgelse. På baggrund af den kvantitative undersøgelse bliver der opridset fire brugertyper:  Museums- og webbrugere: borgere, der benytter både museum og web (31 %). Brugerne til- hører primært de moderne fællesskabsorienterede og de fællesskabsorienterede.  Museumsbrugere: borgere, der har benyttet museer mindst… Læs mere museer mindst én gang

at når de såkaldte

være heri (Ibid.). Det er i hvert fald Falk, Ellenbogen og Goldmans pointe i artiklen Understanding the Motivation of Museum Audiences; at når de såkaldte identitetsrelaterede motivationer påvirker læring og adfærd i de fysiske museer, må man også antage, at det er gældende for de virtuelle museumsbesøg (Op.cit. p.193). Da museer fremover vil benytte IKT… Læs mere at når de såkaldte

Kulturministeriets undersøgelser

Dette kapitel vil tage udgangspunkt i Kulturministeriets undersøgelser af museernes nuværende brugere og webbrugere. Af undersøgelsernes resultater bliver der tegnet et billede af forskellige brugertyper, såkaldte segmenter, som inddeles i forhold til fælles værdier, interesser og livsstil. Jeg vil udfolde disse identitetsrelaterede karakteristika lidt nærmere med hjælp fra to museologiske perspektiver og efterfølgende udvikle en… Læs mere Kulturministeriets undersøgelser

interaktion i forbindelse

Brooklyn Museum er ingen undtagelse fra dette. Jeg vil underbygge denne påstand med endnu et eksempel fra museets webkommunikation, før jeg afslutningsvist vil illustrere, hvorfor det overhovedet er begrænsende ikke at benytte den konversationelle interaktion i forbindelse med Web 2.0. Brooklyn Museum havde i perioden marts til august 2008 en udstilling i bedste Web 2.0… Læs mere interaktion i forbindelse

Som museets Interpretive Materials

Museet opfatter Web 2.0 som en oplagt mulighed for at skabe sociale relationer med og mellem brugerne og til at facilitere interaktive og lærerige oplevelser. Som museets Interpretive Materials Manager og Manager of Information Systems forklarer, er museets formål med anvendelsen af Web 2.0 følgende “… to utilize Web 2.0 sites and services not only… Læs mere Som museets Interpretive Materials

et reelt decentralt

Den konversationelle interaktion er en udfoldelse af interaktionsparadigmet. Her er der tale om to- eller flervejskommunikation, hvor der eksisterer et reelt decentralt forhold mellem kommunikatorerne. De traditionelle afsender- og modtagerroller opløses, idet indholdet skabes i en gensidig og dynamisk proces, hvor afsender bliver modtager og vice versa, hvilket Yoshikawas Double Swing model kan illustrere: Den… Læs mere et reelt decentralt